Herşeyin Üstesinden Tek Başınıza Gelemeyebilirsiniz.!

Psikiyatri Nedir?

Psikiyatri bir tıp dalıdır. Başlıca ilgi alanı beyin hastalıklarıdır. Bu alanda günlük dilde akıl hastalığı, ruh hastalığı, sinirlilik halleri, ... denilen durumlar yer alır. Bu hastalıklar düşünce, davranış, duygu değişiklikleri ile kendini gösterir. Psikiyatri bu hastalıkların tanı ve tedavileriyle uğraşır.
“Ruh kavramı” ile beynin duygu, düşünce ve davranışlarla ilgili işlevlerini anlıyoruz.

Bütün işlevler gibi insan varlığını biçimlendiren işlevler de hem bedensel hem dış koşullardan etkilenir. Psikiyatrik hastalıkların ortaya çıkışında bedende ve dış ortamda oluşan değişikliklerin etki derecesi hastalıktan hastalığa değişebilir. Örneğin beyin urlarına bağlı ruhsal hastalıklarda bedensel etmenlerin etkisi en yüksek iken, yaşanılan olağan dışı yaşantılara tepki olarak ortaya çıkan ruhsal travmalarda, dış etmenler belirleyicidir.

Tedavi Teknikleri

  • Hücum Tedavisi
  • İlaç Tedavisi
  • Psikoterapi
  • Hipnoz
  • EFT

Galerimiz

© 2012 - Mkm Ajans Created by MKM Ajans Esen Psikiyatri